Træningsprincipper


Min undervisning baserer sig på belønningsbaseret træning.


Helt grundlæggende handler det om, at sætte hunden (og føreren) op til succes ved at belønne for den ønskede adfærd. Hunde er dejligt simple på dette punkt. De udfører mere af den adfærd, de belønnes for og på den måde kan vi styre, hvad hunden skal gøre mere af samtidig med, at halen logrer og føreren smiler. Det er jo helt genialt :) 

Hvis der skulle opstå uønsket adfærd, fjerner vi hundens mulighed for at opnå det den ønsker at opnå i situationen.


Det er desuden afgørende at starte indlæringen ud fra den enkeltes forudsætning og  derfor er det vigtigt for mig at have små hold med god tid til den enkelte.


KLIK konceptet


Det er absolut ikke et krav at du benytter en klikker når du træner hos mig, men det er ikke en hemmelighed, at jeg anser klikkeren som et genialt værktøj til at gøre træningen med vores hunde, så effektiv som muligt. Ved at benytte en klikker eller et andet markør signal (f.eks. ordet "tjek") kan vi lettere forklare hunden hvornår den gør det rigtige.


Med KLIK konceptet følger dog en vigtig måde at tænke træning på, som går dybere end "bare" at bruge en klikker. Hvert bogstav står for et vigtigt koncept i træningen, som mine træningsprogrammer følger.


Det første "K" står for kontakt. Jeg anser kontakt som den mest basale og betydningsfulde byggesten når vi træner hund. Der skal være kontakt før vi kan træne på noget andet, så der er kontakt øvelser af forskellig sværhedsgrad på alle mine hold.

"L" står for leg. Leg er et utrolig vigtigt redskab til SÅ mange ting. Vi bygger en bedre relation til vores hund når vi leger med dem. Vi gør hundene mere trygge, de steder de leger og det er et smart beløninningsværktøj, som vi ikke løber tør for ligesom man kan komme til med godbidder:) Man kan også benytte godbidder til leg, hvis man ikke har lært sin hund trækkeleg.

"I" står for hundens initiativ. Det er vigtigt at hunden er en aktiv medspiller i træningen og det er netop hundens initiativ til at prøve sig frem vi belønner i træningen når den rammer plet:)

Det sidste "K" står for kontrol. At hunden kan udvise selvkontrol og at vi kan få bestemt adfærd under kontrol, er også en meget vigtig del af træningen.


Når vi træner hunden i disse koncepter, har vi et fantastisk udgangspunkt for et godt og motiverende samarbejde mellem dig og din hund :)